Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşagıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı : Safari Av - Necmi Öksüz (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

Adresi : Meşrutiyet Mah Kadırga Cad No: 2 / C  67100   Zonguldak

E-Posta Adresi: info@safariav.com

Website adresi : www.safari.com

 

MADDE 3 - ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı : #ALICI#

Adresi : #ALICI_ADRESI#

Telefon : #ALICI_TELEFONU#

E-Posta Adresi : #ALICI_EPOSTA#

 

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın / Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibi olup son hali kesilen fatura ile geçerlilik kazanır.

Sitede yayınlanan ürün bilgilerinde veya satış fiyatlarında hatalar veya üretici/ithalatçısı tarafından sonradan değiştirilmiş artırılmış fiyatlar olabilir, Safari Av.com bu tip hatalar oluştuğunda siparişinizden sonra da fiyat düzeltmesi yapma hakkını saklı tutar.

Müşteri değişen yeni ürün fiyatını kabul edip etmemekte serbesttir, kabul edilmeyen fiyat değişikliğinde sipariş SATICI tarafından iptal edilip ödenen tutar müşteriye ödeme şekline uygun şekilde iade edilmektedir.


#URUN_LISTESI#


Kargo Ücreti : #KARGO_BEDELI#

Peşin Satış Tutarı : #SIPARIS_PESIN#

Ödeme şekli : #ODEME_SEKLI#

Satış Tutarı : #SIPARIS_BEDELI# #FARK_ETIKETI# #FARK_BEDELI#

Teslimat Adresi : #TESLIMAT_ADRESI#

Teslim Edilecek Kişi : #TESLIM_EDILEN#

Fatura Adresi : #FATURA_ADRESI#

 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:

 

5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

5.2 -ALICI Safari Av.com sitesine bu siparişi verirken, siparişimdeki ürünler arasında sitede var görünmesine rağmen üretici veya ithalatçı firma stoklarında tükenmiş tedarik edilemeyen ürün olması durumunda Safari Av.com sitesi yetkililerinin önereceği en yakın veya muadili başka bir ürünü alıcı onayı dahilinde gönderilmesini veya toplam siparişinde sadece olmayan ürün bedelinin iadesini veya siparişimin tamamen iptal edilip yaptığım ödemenin geri iade edilmesini kabul etmekteyim.

 

5.3 -Sitede yayınlanan ürün bilgilerinde veya fiyatlarında hatalar veya üretici/ithalatçısı tarafından sonradan değiştirilmiş özellik ve artırılmış fiyatlar olabilir, Safari Av.com bu tip hatalar oluştuğunda fiyat düzeltmesi yapma hakkını saklı tutar. Müşteri değişen ürün fiyatını kabul edip etmemekte serbesttir, kabul edilmeyen fiyat değişikliğinde SATICI tarafından sipariş tek taraflı iptal edilebilir ve ödenen tutar ALICI'ya ödemenin şekline uygun olarak iade edilir. Ödeme iadeleri banka işleyiş kuralları gereği Aslına ve ödeme şekline uygun olarak peşinse peşin taksitli ise taksitli olarak geri iade olmaktadır. Ödemenin iade şeklinde SATICI'nin değişiklik yapmak yetkisi bulunmamaktadır.

 

5.4 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak açıklanan sure içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

5.5 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

5.6 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, tedarikçisinden geldiği şekilde, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

 

5.7 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

5.8 - Sanal Market siparişlerinde ALICI kendisine teslim edilen ürünleri kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise ürünlerin eksiksiz teslim alındığına dair kargo teslim fişini imzalamak ile yükümlüdür. ALICI tarafından sipariş faturasıyla kargodan teslim alınan siparişleri SATICININ eksiksiz teslim ettiğini kabul eder.

 

5.9- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'nın ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

5.10- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olaganüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile degiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 

5.11- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

 

5.12- Işbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir.

 

Cayma durumunda siparişle ilgili tüm kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanagı örnegi ile fatura aslının 2 nüshası ile birlikte iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

 

Fatura aslı 2 nüshası ile birlikte gönderilmez ise KDV ve varsa diğer sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, kullanılmış, orijinal kutusu / ambalajı bozulmuş (örnek:kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış veya koli bandı ile bantlanmış, yırtılmış ürünler) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş ürünler, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünler iade edilemez ve cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması, yukarda yazan maddelere uygun olması şartına bağlıdır.

 

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlıgınca ilan edilen degere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 8 - Sitede yer alan Tüketici Hakları-Güvenlik-Ödeme | Garanti ve İade | Teslimat bilgilerini alışverişime onay vermeden önce okudum kabul ediyorum.